კენ კიზი-ერთმა გუგულის ბუდეს გადაუფრინა

One Flew Over The Cuckoo's Nest (turtleback School & Library Binding Edition)
დაწვრილებით….