თეთრი ვეშაპის ამბავი

მობი დიკი ტომი I / ჰერმან მელვილი
დაწვრილებით