მარტოობის ასი წელიწადი-მაკონდოს ციკლი

Use links below to save image.
დაწვრილებით…

“მიტაცებული სახლი”

ალბათ იშვიათი ოსტატობა ჭირდება ორ გვერდში ჩაატიო ისეთი მოთხრობა როგორიც ხულიო კორტასარის “მიტაცებული სახლია” ისევე როგორც “კლასობანა” ეს ორი გვერდიც თავის თავში სამ სხვადასხვა წახნაგს აერთიანებს. ერთნი ამბობენ, რომ ამ მოთხრობის მთავარი არსი პოლიტიკურია და არგენტინის ბედზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. მეორენი მის ადამიანურ მხარეზე მსჯელობენ. ვისაც მოთხრობა წაგიკითხავთ გეცოდინებათ, რომ ეს არის და-ძმის ისტორია, რომლებიც მშობლების ძველ სახლში ცხოვრობენ და მათი ურთიერთობაც ერთობ საკამათო თემაა.

Julio Cortázar, por Sara Facio.
განაგრძე…