ფართოდ დახუჭული თვალები

დაწვრილებით…

აუზში ან აუზის ფსკერზე

დაწვრილებით…