ალეფი- თანადროულობა ფორმა და ანტიფორმა პოსტმოდერნიზმში

დაწვრილებით

დორიან..დორიან…

The Picture Of Dorian Gray
დაწვრილებით…

ჩვენ ვთმობთ იდენტობას, იდენტობა არ გვთმობს ჩვენ

Photographic Print: Luigi Pirandello : 24x18in
დაწვრილებით…