მე, წიგნები, უნივერსიტეტი და კორონა ვირუსი

kerrielegend.com/bookstagram
დაწვრილებით…