უწიგნობა,უმზეობა ანუ კორონა და ჯანდაბა

დაწვრილებით….