დღეს ვახტანგ ჯავახაძე 88 წლის გახდა!

ვახტანგ ჯავახაძე
დაწვრილებით