“ძაღლის გული” ახალი ადამიანის იდეა

მიხაილ ბულგაკოვის “ძაღლის გული” ერთ-ერთია იმ ნაწარმოებთაგან, რომელიც საბჭოთა ცენზურამ დაბლოკა. ეს გასაკვირი არც უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ იმ დროინდელ მდგომარეობასა და ნაწარმოების შინაარსს.

ბულგაკოვი ყოველთვის გამოირჩეოდა ეგრეთწოდებული მამხილებლის პოზიციით საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ და არც ეს ნაწარმოები გამოდგა გამონაკლისი. რასაკვირველია, მკითხველების დიდი ნაწილი აპროტესტებს კიდეც პოსტსაბჭოთა სივრცის ლიტერატურის პოლიტიკურ გააზრებას, მაგრამ ლიტერატურაში ისევე როგორც ისტორიაში, კონტექსტები ქმნიან გააზრების ველს, ამიტომ არსებობს რაღაც, რასაც ვერ გავექცევით, თუკი ლიტერატურის სწორად გააზრებაზე გვაქვს საუბარი.

განაგრძე