მამა ბრაუნი- სანამ დეტექტივისტიკას შერლოკი დაიპყრობდა

დაწვრილებით

ვიღაცას ფსიქოტრამვების ბუდე ეგონები

e37af175cde6467a0e58d3f9f1470ed0

Continue reading “ვიღაცას ფსიქოტრამვების ბუდე ეგონები”

კატა წვიმაში

simple et bon — my-retro-vintage:  Ernest Hemingway...

დაწვრილებით

“მიტაცებული სახლი”

ალბათ იშვიათი ოსტატობა ჭირდება ორ გვერდში ჩაატიო ისეთი მოთხრობა როგორიც ხულიო კორტასარის “მიტაცებული სახლია” ისევე როგორც “კლასობანა” ეს ორი გვერდიც თავის თავში სამ სხვადასხვა წახნაგს აერთიანებს. ერთნი ამბობენ, რომ ამ მოთხრობის მთავარი არსი პოლიტიკურია და არგენტინის ბედზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. მეორენი მის ადამიანურ მხარეზე მსჯელობენ. ვისაც მოთხრობა წაგიკითხავთ გეცოდინებათ, რომ ეს არის და-ძმის ისტორია, რომლებიც მშობლების ძველ სახლში ცხოვრობენ და მათი ურთიერთობაც ერთობ საკამათო თემაა.

Julio Cortázar, por Sara Facio.
განაგრძე…

ბანანა თევზის ამინდი

ახლა სწორედ ბანანა თევზის ამინდია, სიმორი ასე ამბობს. ეს ცეროდენა ამბავი ალბათ ერთადერთია, რამაც სელინჯერი როგორც ავტორი ჩემს მოკრძალებულ თვალში გადაარჩინა. მწერლები ტრამვირებული ხალხია, ამიტომ ამბობენ ოპტიმისტები ცუდად წერენო და ზოგჯერ მწერლის ტრამვების მკურნალობა შეუძლებელია.

“A Perfect Day for Bananafish” by J.D. Salinger | 29 Short Stories You Need To Read In Your Twenties
განაგრძე