ვინ კითხულობდა და ვინ კითხულობს ?

What's New Pussycat (1965) with Woody Allen.  He gets into a fight over Poems of Shelley.  And it gets violent.
დაწვრილებით…