“ალისფერი დამღა”ერთგულება და პატივისცემა

ნათანიელ ჰოთორნის რომანი, „ალისფერი დამღა“ მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია  იმდენად, რამდენადაც იგი ამერიკული პურიტანული საზოგადოებისათვის მეტად მტკივნეულ საკითხებს ეხება და  მკაცრ ღირებულებათა სისტემაში, რომლის მიხედვითაც პურიტანები  ცხოვრობდნენ  სიახლე შემოაქვს.

რომანში აღწერილი  საზოგადოება იმ   ღირებულებათა  წიაღში ცხოვრობს, რომლის მიხედვითაც  ქალისა და მამაკაცის ფუნქციები და მოვალეობები მკაცრად არის განსაზღვრული. ამასთანავე  უნდა აღინიშნოს, რომ პურიტანიზმის მთავარი  ღერძი თავად ის საზოგადოებაა, რომლის  სამსჯავროზეც წარსდგება თითოეული ადამიანი, ვინც  ნორმიდან  მცირედით მაინც გადაუხვევს და სწორედ ეს არის  პურიტანელი ადამიანისათვის ყველაზე დიდი სასჯელიც, მან მთელი ცხოვრება უნდა ატაროს ის დამღა, რომელსაც   საზოგადოება არგუნებს, როგორც ნიშანს უწმინდურებისა ან/და  უღირსობისა

description

განაგრძე…