შიშების ქალაქი

დაწვრილებით…

ყველაფერს წიგნებით ვერ განკურნავ

Black Aesthetic Wallpaper - - - Aesthetic Wallpaper - #Aesthetic # aesthetic #black #wallpaper #Wallpaper - ##Black #aesthetic #wallpaper

დაწვრილებით…

კატა წვიმაში

simple et bon — my-retro-vintage:  Ernest Hemingway...

დაწვრილებით